Sosial şəbəkələrdə yayımla

PRAKTİK MARKETİNQ – 2

Əziz oxucu!

Sizcə  sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas hədəfi nədir? Məncə bizim cavablarımız eynidir – mənfəət!

Həqiqətən də istənilən biznesin təkan verici qüvvəsi mənfəətdir. Marketinqin işi müştərilərin eytiyaclarını ödəyərək şirkətə maksimum mənfəət gətirməkdir. Mənfəətlə işləmək üçünsə istənilən biznes vahidi öz əmtəə və xidmətlərini hədəflənən miqdarda müştərilərə çatdırmalıdır, satmalıdır. Təbii ki, istənilən miqdarda satış etmək heç də hər zaman asan olmur, razısınızmı? Bu yazıda biz Sizinlə birlikdə “satışı artırmağa yönəlmiş reklam kampaniyasını necə hazırlamaq olar?” sualına cavab tapmağa çalışacağıq. Beləliklə:

REKLAM KAMPANİYALARININ HAZIRLAMA MEXANİZMİ

Satışın həvəsləndirilməsinə, uğurlu reklam kampaniyalarının aparılma metodlarına və təbii ki, bu metodları real təcrübədə tətbiq etməyi bacarmaq biz marketoloqlar üçün çox vacibdir. Əslində marketoloqun fəaliyyətini piramida kimi təsəvvür etsək reklam piramidanın ən uca başında dayanır və uğurlu reklam kampaniyası qısa müddətli xarakterli olsa belə şirkətdə marketoloqlara söz sahibi olmağa kömək edir.

Bu yazıda biz reklam kampaniyasının hazırlanma mexanizmi mərhələ-mərhələ izahata keçməzdən əvvəl prosesin sxemdə təsvirini Sizlərin nəzərinə çatdırırıq:

I mərhələ. Problemin təyini. Əslində bu mərhələ istənilən reklam kampaniyası üçün əsas, başlanğıc nöqtə olmalıdır. Problemin təyini olmadan heç bir reklam kampaniyası üçün hədəf təyin etmək mümkün deyil. Birinci mərhələdə marketoloq şirkətdə problemləri təyin edərək, kampaniyanın eytiyaclı olduğunu dəqiq əsaslandırmalıdır. Problem kimi cari satışların zəifliyi, bazara yeni rəqiblərin daxil olması, ümumi bazar konyukturunda baş verən dəyişiklik və ya qeyri-sezon aylarında satış hədəflərinə çata bilməmək kimi məsələlər ola bilər.

II mərhələ. Kampaniya hədəfinin qoyulması. Bu mərhələdə kampaniyanın keçirilməsi nəticəsində şirkətin əldə edilməsi gözlənilən faydalar göstərilir. Hədəfin düzgün qoyulması kampaniyanın uğurlu alınmasının başlıca şərtidir. Düzgün qoyulmuş hədəf əslində elə uğurun yarısıdır. Təcrübədə kampaniyaların əsas hədəfləri kimi konkret regionda bazar tutumunun artırılması, yeni məhsul və ya xidmətin bazarda ilərlədilməsi, spontan tanınma səviyyəsi və ya digər media hədəflər ola bilər. Lakin kampaniya hədəfi təyin edilərkən iki məsələyə diqqət yetirmək vacibdir: birincisi hədəf dəqiq ölçülə bilən olmalıdır (məsələ spontan tanınma səviyyəsinin  20%-dan, 35%-a çatdırılması); ikincisi hədəfin yerinə yetirilməsi real görünməlidir.

III mərhələ. Kampaniyanın çatdırılma və  ya fəaliyyət mexanizmi. Bu mərhələdə marketoloq reklam kampaniyasının müştəriyə necə çatdırılması mexanizmi dəqiq təsvir edir. Burada reklam kampaniyası satışın həvəsləndirilməsi və digər hədəfdən asılı olaraq kampaniyanın müştəriyə necə təsir edəcəyi dəqiq əks etdirilir. Başqa sözlə desək marketoloq bu mərhələdə qarşıya qoyulan hədəfə necə çatmaq istədiyini və bu prosesin necə həyata keçiriləcəyi dəqiq izah edir. Məsələn əgər hədəf konkret zaman kəsiyində satış həcmini digər aya nisbətən 40% artırmaqdırsa III-cü mərhələdə bu satışı hansı metodlarla (məsələn hər naalın üzərində əlavə hədiyyə təklif edərək) nail olacağı əks edilir.

IV mərhələ. Kreativ hissənin təyini. Bu mərhələdə marketoloq konkret təyin edilmiş metodun hansı kreativlə müştəriyə çatdıracağını təyin edir. Təbii ki bu mərhələdə şirkət xaric xidmətlərdən istifadə etmək mütləqdir. Marketoloqun vəzifəsi heçdə gözəl reklam yaratmaq deyil, marketoloq sadəcə olaraq uğurlu reklamın əsas arqumentlərini hazırlamalıdır. Şəxsən mənim fikrimcə yaxşı reklam yaratmağın yolu uğurlu brifdən keçir və bu mərhələdə biz müştəriyə demək istədyimiz əsas mesaji hazırladığımız brifdən əks etdirməliyik və işin kreativ hissəsini reklam aqentliklərinə buraxmalıyıq. Burada məşhur Oqilvinin sözü yadıma düşür:... yəqin bildiniz hansı söz, ele deyil? Nəysə. Hesab edirəm ki, reklam brifi özündə mütləq aşağıdakı hissələri əks etdirməlidir:

- Ümumi məlumatlar. Konkret şirkətin, brendin adı, ünvanı, bir-başa məsul olan marketoloqun adı,

- Bazarda brəndin təsviri. Brendin məhsul portfeli, mövqeylənməsi və s. Şirkətin bazar payı, tanınma səviyyəsi, əsas rəqibləri və s. (Background)

- Hədəf kütlənin təsviri. Kimin üçün reklam yaradılır. (Target Audience)

- Reklam kampaniyasında əsas gözləntilər. Məsələn satışın artırılması, rəqiblərin bazarda zəiflətmək, brendin tanınma səviyyəsini artırmaq və s. (Objectives)

- Reklam məsajı. (İnsight)

- Reklam məsajının arqumenti. (Support)

- Əsas tələblər. Məsələn reklamın tonu, təhvil müddəti, saniyəsi, musiqi və s. şərtlər.

Reklam kampaniyasının Brifi reklam şirkətini təhvil verildikdən sonra kreativ hazırlanır. Hesab edirəm ki, kreativ hazır olan kimi reklam kampaniyasında istifadə ediləcək butün elementlərin istehsal planını hazırlamaq çox vacibdir. Əziz marketoloqlar həqin Sizində təcrübənizdə çox olub, məncə burada son tarixlərə ciddi fikir vermək lazımdır. Məsələn reklam rolikinin hansısa fors-majorda gec çəkilmsinə görə hazırlanan çox uğurlu kampaniya uğursuz alına bilər.

V mərhələ. Bu mərhələdə biz kampaniyanın həyata keçirilməsi prosesinə tam nəzarət etməliyik. Bu dövrdə marketoloqun “ofisdə oturmağa” haqqı yoxdur. Son istehlakçılara yaxın olaraq kampaniya fəaliyyət mexanizmdə olan hansısa uyğunsuzluqlara yerindəcə, operativ reaksiya vermək çox vacibdir.

VI mərhələ. Hesabatın hazırlanması. Bu mərhələ keçirilən hesab sonuncu olsada vaciblik cəhətdən ən birinci hissəsidir. Burada keçirilən kampaniyanın qoyulan hədəflərinə nə dərəcədə çatdığımız əks elətdirilir. 
İnanıram birinci mərhələdən düzgün planlaşdırılam kampaniyaların demək olar ki hamısı uğurlu alınır.

Sizcə  təklif edilən metodla işimizi təşkil etsək işimiz daha da səmərəli olmazmı?

Baxılıb: 7726

Şərhlər