İlkin ManafovYeni Biznesin Uğur Üçbucağı

  Təbii ki, hər bir insan heç olmasa həyatda bir dəfə öz biznesini açmaq haqda düşünür və əlbətdəki bunlardan yalnız bir qismi realda bunu edir. Forbes ju

Marketinq Kommunikasiyaları

  Bu yaxında getdiyim ezamiyyətlərin birində Türkiyədə brendləşmə ilə məşğul olan bir şirkətin rəhbəri  konkret desək Güvən Borça ilə çox maraqlı bir hadisə ba

Layihə İdarəedilməsi

Çox zaman marketinq elmini və təbii olaraq marketoloqların gördüyü işləri incəsənət və (və ya) kreativ fəaliyyət kimi qiymətləndirirlər. Həqiqətən də marketinq fəaliyyətində adları çəkilən elementlərd

Yeni konsept necə hazırlanır?

Əziz marketoloqlar! Sizcə yenilik olmasa marketinq elmi olarmı? F.Kotlerin məşhur fikri yəqin Sizin də yadınızdadır: Marketinqin mövcud olması üçün 2 kriteriya olmalıdır: mübadiləyə veriləcək əşyanın

SWOT Təhlil necə aparılır?

PRAKTİK MARKETİNQ – 3 İstənilən marketinq addımın əsası düzgün aparılan təhlildən keçir. Hətta bəzən marketinq məfhumunun bazarın öyrənilməsi, araşdırılması prosesi ilə eyniləşdirirlər. Marketinq ar

PRAKTİK MARKETİNQ – 2

Əziz oxucu! Sizcə  sahibkarlıq fəaliyyətinin əsas hədəfi nədir? Məncə bizim cavablarımız eynidir – mənfəət! Həqiqətən də istənilən biznesin təkan verici qüvvəsi mənfəətdir. Marketinqin işi

PRAKTİK MARKETİNQ – 1

Əziz oxucu!  “Praktik marketinq” adı altında yazmağı düşündüyüm silsilə yazılarda iş təcrübəsində qarşılaşdığım, eləcədə apardığım tədqiqat işində bəhs edilən bəzi məqamları Sizlərlə bölüşmə