Ph.D Vüsal Qəmbərov3-cü məkan

Evimiz... işyerimiz... bəs kefimiz?.. o da kafemiz... Səhər naxıra, axşam axıra?Müasir həyat tərzini “səhər naxıra, axşam axıra” deyimi ilə ifadə etsək yanılmarıq hərhalda. Günümüzün iş rəqabəti elə

Milli marketinq

Bütün komponentləri ilə Milli marketinq – Azərbaycansayağı marketinq – Bizim ölkəmizdə işləyən və  istifadə edilən marketinq... Açıqlamaları  və ifadələri genişləndirməyə  çox da ehtiy

Adaptasiyaşünaslıq

Adaptasiyaşünaslıq  - sovet əmtəəşünaslığının müasir təcəssümü olan marketinqin Azərbaycandakı əsas işidir. Malesef və çox heyf! Və daha çox heyf ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı və istehlakı gömrük

Marketinqin marketinqi

Hansı  marketinq?  “Marketing is Everything” (“Marketinq hərşeydir”) -  bu ifadə yəqin ki, bir çoxlarına yad gəlməz. Bəlkə kimsə gündəlik söhbətlər arasında marketinqin mövqeyini müda

Milli PR və Milli Pia(pı)Rçı

Sevinc Əliyeva mak.az üçün qələmə aldığı son yazıda bizi PR ixtisası və PR-çı peşəsinin incəlikləri ilə tanış etməyə çalışdı. Düzünə qalsa rusca olan material forumda dərindən tənqid edildi. Tənqidlər

Doğru marketinq – Gözəl marketinq...

Doktoranturanın hələ başlanğıc dərslərindən birində Prof. Zafer Kesebir bizə “doğru marketinq” və “gözəl marketinq” haqda soruşmuşdu. Biraz düşündükdən sonra “doğru marketinq – nəticə  verən mark

Mən və sən yerinə balanslı BİZ...nes: Nümunə

Əziz və hörmətli oxuyucu mak.az üçün ilk dəfə olaraq həm nəzəriyyə, həm də tətbiqi əks etdirən anlayış və nümunə (case) yazmağa çalışdıq. Bu işə nə az nə çox tam bir ay vaxt ayırdıq...Anlayış ilə Kəri

İki səhv... vəya... Kitabı tərsdən oxumaq...

Bu yaxınlarda vacib bir məqam diqqətimi çəkdi: "nəzəriyə vs. praktika" fenomenin dünyadakı anlamı ilə Azərbaycandakı anlamı arasında fərqlər var. Hər şey kimi bu məsələdə də Azərbaycan analoqu olmayan

Səthi marketinq

...Bu bəxtəvərliyi də yaşadıq... Artıq bizim ölkəmizdə də "marketinq"lə maraqlananların sayı ürək açmağa balayır. əgər taksi sürücüsü belə "bu marketinq nə mənə şeydir ki, hamı ondan danışır..." deyir

Bölünək, yoxsa şaxələnək? – 2 – MArKa

"Bölünmə vəya şaxələnmə" sualı qarşısında qalan sadəcə insanlar deyil... Elə markalar da bu suala cavab axtarır... Şəxsiyətini formalaşdırmaq üçün...  Müasir marketinq terminologiyasını və "marka

Bölünək, yoxsa şaxələnək? - (1) – İnsan

Bir tərəfdə "ixtisaslaşma", "bir səmtdə dərinləşmə", "maraq dairəsini konkretləşdirmə"; digər tərəfdə "hər şeydən xəbərdar olma", "ensiklopedik fenomenlik", "geniş dünya görüşü"... Yəqin ki, başlıqda

Kral öldü, yaşasın kral!

Nəhayət baş verdi! Avtomobil dünyasının "kimyası"ndakı dəyişikliklər rəqəmlərə də əks olundu. Sektorun ürəyi Detroytdakı eniş illərdir davam edirdi. Chrysler (Kraysler) özünü "Daimler-Benz"ə calaşdı